หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


นางสาวนงนาถ หวังเทพอนุเคราะห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
โทร : 0865220364
 
 


นายเฉลิมชัย เกิดพิทักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
โทร : 0851908690


นายสุชาติ ทรงไตรย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
โทร : 0817708116
 
 


นายเที่ยง สว่างญาติ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
โทร : 0879848570
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40