หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 


นางสาวนงนาถ หวังเทพอนุเคราะห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางธงชัย ชูประวัติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุชาติ ทรงไตรย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายประสิทธิ์ พวงหิรัญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40