หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเต้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ถนนอยุธยา -เสนา-สุพรรณ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จัหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 28.75 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 17,968.75 ไร่
 
จำนวนประชากรทั้งหมด  6,020  คน   แยกเป็น
  ชาย    2,900    คน คิดเป็นร้อยละ     48.17
  หญิง    3,120    คน คิดเป็นร้อยละ      51.83
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด      2,192      ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      209.39     คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ตำบลน้ำเต้า
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านน้ำเต้า 184 189 373 111
2 บ้านน้ำวน 189 177 366 158
3 บ้านแดง 240 253 493 271
4 บ้านแดง 167 164 331 138
5 บ้านบางปลาหมอ 57 79 136 47
6 บ้านบางปลาหมอ 91 83 174 59
7 บ้านบางปลาหมอ 46 50 96 31
8 บ้านโรงนา 231 246 477 154
           
  รวม 1,205 1,241 2,446 969
ตำบลทางช้าง
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านทางช้าง 46 43 89 40
2 บ้านทางช้าง 33 54 87 48
3 บ้านทางช้าง 113 107 220 73
4 บ้านทางช้าง 150 172 322 88
5 บ้านทางช้าง 136 134 270 94
6 บ้านทางช้าง 26 32 58 29
           
  รวม 504 542 1,046 372
ตำบลวัดตะกู
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านวัดตะกู 66 64 130 42
2 บ้านวัดตะกู 145 155 300 87
3 บ้านวัดตะกู 112 116 228 75
4 บ้านวัดตะกู 99 98 197 72
5 บ้านวัดตะกู 36 47 3 28
6 บ้านวัดตะกู 43 75 118 44
7 บ้านวัดตะกู 79 91 170 63
8 บ้านวัดตะกู 27 29 56 23
9 บ้านวัดตะกู 150 164 314 110
           
  รวม 757 839 1,596 544
ตำบลบางหลวง
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านบางหลวง 26 39 65 21
2 บ้านบางหลวง 137 152 289 96
3 บ้านบางหลวง 93 108 201 63
4 บ้านบางหลวง 91 111 202 62
5 บ้านบางปลาหมอ 87 88 175 65
  รวม 434 498 932 307
           
  รวมทั้งสิ้น 28 หมู่ 2,900 3,120 6,020 2,192
 
 
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เหมาะแก่การเกษตรกรรม
 
เกษตรกร 31.240%
อุตสาหกรรม 1.480%
รับจ้างทั่วไป 57.9%
อื่นๆ 02.33%
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40