หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๕๒๔ อย จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุง อบต. น้ำเต้า หลังน้ำลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุง ศพด. โรงเรียนวัดน้ำเต้าหลังน้ำลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุง ศพด. โรงเรียนวัดตะกูหลังน้ำลด [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุง ศพด. โรงเรียนวัดสีกุกหลังน้ำลด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างถ่ายเอกสารขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ จำนวน ๘,๙๗๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คนๆละ ๕๐ บาท ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(นม ยู เอช ที)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 วัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า จำนวน 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(นม ยู เอช ที) ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 วัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 70