หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและคูคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด ๔ สาระ รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตะกู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตะกู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด ๔ สาระ รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด ๔ สาระ รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทางช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทางช้าง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ๔ สาระ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด ๔ สาระ รอบรู้ ฉลาดคิด อนุบาล ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำเต้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28