หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักคอย Home Isolation ณ วัดสีกุก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสีกุกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ บ้านคุณลำยอง กุลภา หมู่ที่ ๗ ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย งบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบ้านคุณราตรี รุ่งเรือง หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย งบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อถังขยะ จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างดำเนินการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า โดยสำรวจข้อมูลคือการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่ใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเมทัลชีต หมู่ที่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 8 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา (ทิศตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18