หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพ กรณีเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๒๐๑๙) จำนวน ๖๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๗ รายการ เพื่อนำมาใช้รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง และโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) จำนวน ๕ แห่ง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาผูกผ้าพร้อมผ้าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9