หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณแทงค์น้ำประปา หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนน คสล. จากวัดตะกู ถึง บ้านนายประสิทธิ์ กิจนิยม หมู่ที่ 7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนน คสล. จากร้านค้านางวาสนา อรรถสมุทร์ ถึง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนายชะเอม ด้วงวิเศษ ถึงบ้านนางลำไย มากมี หมู่ที่ 3 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการถมดินลาน อเนกประสงค์ บริเวณบ้านนายโสภณ วุฒิโชค หมู่ที่ 6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการถมดินลานอเนกประสงค์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตีนตะชาบ ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณ บ้านคุณสุพรรณี ฤทธิกรณ์ หมู่ที่ 8 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตีนตะขาบ ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณ บ้านคุณปรีชา ทรงรูป หมู่ที่ 8 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตีนตะขาบ ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณ บ้านคุณนงนุช กำแพงจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุบผา จัดแจง ถึง บ้านนายโสภณ วุฒิโชค หมู่ที่ 6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 125