หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบริการประชาชนตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และบูรณาการแผนชุมชน อบต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสภาตำบลวัดตะกู (อาคารที่ 1 , อาคารที่ 2) หมู่ที่ 7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2562 ]จ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์และกำจัดวัชพืช(ช่วงที่ 1,2,3) หมู่ที่ 3 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อถังขยะ จำนวน 140 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2562 ]จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านท่อ PVC.(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ(ช่วงที่ 1,2) ม.6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังโดยถมดินยกระดับ หมู่ที่ ๗ ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2562 ]

<< หน้าแรก...     121      122      123      124     (125)