หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. ตีนตะขาบ ทางเข้าหมู่บ้านบริเวณ บ้านคุณมัณฑณา บุญมี หมู่ที่ 8 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า จำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กและจัดทำเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กและจัดทำเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทางช้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสีกุก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ คน ๆ ๒๗ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ำเต้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ คน ๆ ๒๗ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดตะกู ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ คน ๆ ๒๗ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ คน ๆ ๒๗ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทางช้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕ คน ๆ ๒๗ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]

   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 125