หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการเพื่อใช้ในการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ ๙๖๓๘ อย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างถ่ายเอกสารขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑,๗๙๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]ซื้อโฟโต้สวิทซ์ทรงกระบอก จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๕๔๗๓ อย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๙ ๐๐๐๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กและจัดทำเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางหลวง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กและจัดทำเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทางช้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสีกุก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ คน ๆ ๒๗ บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา ๒๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 125