หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเต้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การรายงานผลการอุดหนุนงบประมาณตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ  [ 11 มี.ค. 2556 ]  
 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่9ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  [ 11 มี.ค. 2556 ]  
  การแข่งขัน ไทยคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556  [ 8 มี.ค. 2556 ]  
 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ.2556-2563  [ 7 มี.ค. 2556 ]  
  โครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น  [ 6 มี.ค. 2556 ]  
 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น  [ 6 มี.ค. 2556 ]  
 ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 1 มี.ค. 2556 ]  
 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2556  [ 1 มี.ค. 2556 ]  
 ขอเชิญประชุม อย 0023.1/ว 108  [ 28 ก.พ. 2556 ]  
 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  [ 28 ก.พ. 2556 ]  
  โครงการส่งเสริมสัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทนโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษฯ  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
  แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556(รอบที่2)  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษา ศพด.(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) 2556  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
 การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
  แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่1/2556 ให้ อปท. ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
  ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร Gender and Local Governance Traimimg Coures for Local Government Trainers  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
 การสนับสนุนมาตราการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  [ 26 ก.พ. 2556 ]  
  แจ้งอำเภอที่มี อบต.ในพื้นที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินฯ จากบัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)  [ 26 ก.พ. 2556 ]  
 การโอนเงินภาษีมุลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่12 ปีงบประมาณ2555  [ 26 ก.พ. 2556 ]  
  แจ้ง อปท. มารับบันทึกท้องถิ่นฯ  [ 26 ก.พ. 2556 ]  
 
<< หน้าแรก...     608      609      610     (611)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40