หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
   
 


พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้กับ พระบุญเลิศ คุ้มประเสริฐ บ้านเลขที่ ๕๖ ตำบ [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 206 


โครงการรณค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 207 


โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 142 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 155 


โครงการผู้ว่าฯพานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 161 


โครงการประชารัฐสร้างสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ \"บวร\" อย่างมั่นคง [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 205 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 192 


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ร่วมกับ เกษตรอำเภอบางบาล จัดกิจกรรมงานรณรงค์การใช้ป [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 194 


พิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย คุณป้าบาง กิจสนธิ์ หมู่ ๕ ตำบลทา [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 232 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 220 


โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนเด่นใหญ่ ส [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 369 


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 320 
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ม.2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 125 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 139 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 141 
   
 
ขอแจ้งเข้าดำเนินการตามแผนงานโครงกกรก่อสร้างในปีงบประมาร 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 
แบบและคำร้องชำระภาษีท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 126 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 107 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 103 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 6 ต.น้ำเต้า อ. [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 109 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 102 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.น้ำเต [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อย [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 96 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ. [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 101 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึก [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 117 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 110 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 115 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ม.2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 125 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 139 
 
 
 
วัดบางปลาหมอ (หลวงปู่สุ่น)
วัดโรงนา
 
 
   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
 
 
   
 
อย 0023.3/ว 3955 ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
อย 0023.3/ว 3954 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม ๒๕64)  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
อย 0023.5/ว 3926 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
 
 
   
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 88  ตอบ 0  
ขออนุญาตสร้างบ้าน (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 1087  ตอบ 0  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเต้า พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40