หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
   
 


พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้กับ พระบุญเลิศ คุ้มประเสริฐ บ้านเลขที่ ๕๖ ตำบ [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 231 


โครงการรณค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 240 


โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 8 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 173 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 178 


โครงการผู้ว่าฯพานายอำเภอและผู้นำกินข้าวเที่ยงกับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้ [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 189 


โครงการประชารัฐสร้างสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ \"บวร\" อย่างมั่นคง [ 14 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 232 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา [ 31 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 215 


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ร่วมกับ เกษตรอำเภอบางบาล จัดกิจกรรมงานรณรงค์การใช้ป [ 25 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 216 


พิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย คุณป้าบาง กิจสนธิ์ หมู่ ๕ ตำบลทา [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 255 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 242 


โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนเด่นใหญ่ ส [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 399 


องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต [ 22 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 341 
 
   
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ม.2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 174 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 187 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 184 
   
 
ขอแจ้งเข้าดำเนินการตามแผนงานโครงกกรก่อสร้างในปีงบประมาร 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 82 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโ [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 82 
แบบและคำร้องชำระภาษีท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 177 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 152 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 148 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 6 ต.น้ำเต้า อ. [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 153 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 139 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.น้ำเต [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 144 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อย [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 137 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ. [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 144 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึก [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 156 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 148 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 155 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ม.2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา [ 18 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 174 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อ [ 17 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 187 
 
 
 
วัดบางปลาหมอ (หลวงปู่สุ่น)
วัดโรงนา
 
 
   
 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 
 
   
 
อย0023.3/ว243 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.1/ว 6182 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพฯ  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
อย 0023.1/ว 6181 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
 
 
   
 
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (1 พ.ย. 2563)    อ่าน 123  ตอบ 0  
ขออนุญาตสร้างบ้าน (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 1126  ตอบ 0  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.น้ำเต้า พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 27 ก.ค. 2558
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40