หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ครั้งแรก วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 25
 


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 42
 
 
     


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 32
 


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 34
 


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 22 เมาายน 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 34
 
 
     


 
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 35
 


 
เรื่องคำแถลงนโยบายของนายก [ 13 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 147
 
 
     


 
เรื่องการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ครั้งแรก วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 ณ.หอประชุมวัดสีกุุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครสรีอยุธยา ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 256 [ 5 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 149
 


 
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้าครั้งแรก วันอังที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมวัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 4 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 121
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 5
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40