หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2564 เวลา 15.33 น. โดย คุณ ปัทมา จงเทพ

ผู้เข้าชม 171 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40