หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
เรื่อง จัดตั้งศูนยือำนวยการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19X  
 

โดยมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคนปฎิบัติหน้าที่ ประสานและบูรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid  -  19 ) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า และสนับสนุน ติดตาม สื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของทุกภาคส่วน ในการทำหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ให้ทันสถานการณ์ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid &ndash; 19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 16.12 น. โดย คุณ ปัทมา จงเทพ

ผู้เข้าชม 143 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40