หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 

 
เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดองค์การส่วนตำบลน้ำเต้าด้วยสถานกาณืการแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเวื้อไวรัส โคโรนา 2019  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 11.30 น. โดย คุณ ปัทมา จงเทพ

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40