หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผุ้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 10.46 น. โดย คุณ ปัทมา จงเทพ

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40