หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
  
เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 14.36 น. โดย คุณ ปัทมา จงเทพ

ผู้เข้าชม 107 ท่าน

 
 
 

 

 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40