หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งเข้าดำเนินการตามแผนงานโครงกกรก่อสร้างในปีงบประมาร 2564  19 ก.พ. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ  19 ก.พ. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบและคำร้องชำระภาษีท้องถิ่น  15 ธ.ค. 2563 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  2 ก.ย. 2563 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  16 ส.ค. 2563 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  16 ก.ค. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  15 ก.ค. 2563 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตาการป้องกันการรับสินบน  15 ก.ค. 2563 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  15 ก.ค. 2563 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  28 มิ.ย. 2562 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  8 เม.ย. 2562 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)  18 ก.พ. 2562 237
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  8 ม.ค. 2562 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.น้ำเต้า พ.ศ. 2562  3 ม.ค. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรือง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  27 ธ.ค. 2561 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรื่อง กำหนดยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  12 ธ.ค. 2561 190
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  26 พ.ย. 2561 247
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  26 พ.ย. 2561 282
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40