หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  2 ก.ย. 2563 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  16 ส.ค. 2563 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  16 ก.ค. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  15 ก.ค. 2563 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตาการป้องกันการรับสินบน  15 ก.ค. 2563 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  15 ก.ค. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  28 มิ.ย. 2562 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  8 เม.ย. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)  18 ก.พ. 2562 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  8 ม.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.น้ำเต้า พ.ศ. 2562  3 ม.ค. 2562 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรือง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  27 ธ.ค. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรื่อง กำหนดยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  12 ธ.ค. 2561 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  26 พ.ย. 2561 218
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  26 พ.ย. 2561 250
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารใน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒   26 พ.ย. 2561 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3  5 พ.ย. 2561 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  30 ต.ค. 2561 79
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40