หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า   28 มิ.ย. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2   8 เม.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)   18 ก.พ. 2562 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต   8 ม.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.น้ำเต้า พ.ศ. 2562   3 ม.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรือง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   27 ธ.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรื่อง กำหนดยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   12 ธ.ค. 2561 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   26 พ.ย. 2561 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า   26 พ.ย. 2561 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารใน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒    26 พ.ย. 2561 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3   5 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   30 ต.ค. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   15 ต.ค. 2561 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   10 ต.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   1 ต.ค. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำเต้า   1 ต.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม บทที่ 1 นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน   1 ต.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   1 ต.ค. 2561 11
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40