หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดองค์การส่วนตำบลน้ำเต้าด้วยสถานกาณืการแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเวื้อไวรัส โคโรนา 2019  15 ก.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ของพระราชบัญญัติสำรวจ การกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2597  10 มิ.ย. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดองค์การส่วนตำบลน้ำเต้า  19 พ.ค. 2564 124
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กิจกรรมดีมีที่ ศูนย์พัฒนาเด็เล็กตำบลบางหลวง  14 พ.ค. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแจ้งเข้าดำเนินการตามแผนงานโครงกกรก่อสร้างในปีงบประมาร 2564  19 ก.พ. 2564 220
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ  19 ก.พ. 2564 224
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิ์การสังคม  6 ม.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบและคำร้องชำระภาษีท้องถิ่น  15 ธ.ค. 2563 265
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่องประชาสัมพันธ์ที่พัก vsn house Ayutthaya.  3 ธ.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการส่งเสริมการผลิตน้ำยาล้างจาน  13 ต.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพระราชดำริ 3 โครงการ ปี 2563  9 ก.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  28 ส.ค. 2563 311
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ปี 2563  26 ส.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการให้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม  15 ก.ค. 2563 210
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตาการป้องกันการรับสินบน  15 ก.ค. 2563 233
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  15 ก.ค. 2563 218
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ ผู้ปกครองใส่ใจสูนยืเด็กเล็กปลอดภัยจากโรคติดต่อ ปี 2563  14 ก.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรืยกเลิกบทบาทภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  7 ก.ค. 2563 21
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40