หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติผู้มาใช้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  28 มิ.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2  8 เม.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)  18 ก.พ. 2562 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  8 ม.ค. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.น้ำเต้า พ.ศ. 2562  3 ม.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรือง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  27 ธ.ค. 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า เรื่อง กำหนดยื่นแบบ และชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  12 ธ.ค. 2561 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  26 พ.ย. 2561 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า  26 พ.ย. 2561 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารใน โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒   26 พ.ย. 2561 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3  5 พ.ย. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  30 ต.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  15 ต.ค. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  10 ต.ค. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  1 ต.ค. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.น้ำเต้า  1 ต.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม บทที่ 1 นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน  1 ต.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  1 ต.ค. 2561 33
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40