หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.น้ำเต้า  10 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.น้ำเต้า   10 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 8 ต.น้ำเต้า  10 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส. หมู่ที่ 2 ต.วัดตะกู  10 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.4 ต.น้ำเต้า  8 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 ต.น้ำเต้า  6 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่่อสร้างถนน คสล.(ตีนตะขาบ) ม.8 ต.น้ำเต้า  6 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ต.น้ำเต้า  6 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.2 ต.วัดตะกู  6 ม.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 4 ต.น้ำเต้า  3 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562  2 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  2 ธ.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.2 ต.บางหลวง  26 พ.ย. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.1 .วัดตะกู  26 พ.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.2 ต.วัตดะกู ถึง ม.5 ต.บางหลวง  26 พ.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.4 ต.ทางช้าง  26 พ.ย. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง