หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา  1 ธ.ค. 2563 152
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.อยุธยา  1 ธ.ค. 2563 148
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 6 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา  1 ธ.ค. 2563 153
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา  1 ธ.ค. 2563 139
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา  1 ธ.ค. 2563 144
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.อยุธยา   1 ธ.ค. 2563 137
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ตีนตะขาบ) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.อยุธยา  1 ธ.ค. 2563 144
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด่้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะกู องค์การบริหารรส่วนตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด  1 ธ.ค. 2563 156
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืัอชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทางช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด   1 ธ.ค. 2563 148
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสีกุก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด  1 ธ.ค. 2563 155
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แ๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 2 ลำ  21 ก.ย. 2563 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.8 ต.น้ำเต้า  10 มิ.ย. 2563 126
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ม.7 ต.น้ำเต้า  27 พ.ค. 2563 100
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ม.7 ต.น้ำเต้า  27 พ.ค. 2563 123
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกกคลองสาธารณประโยชน์ ม.5 ต.น้ำเต้า  27 พ.ค. 2563 121
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ม.8 ต.น้ำเต้า  27 พ.ค. 2563 116
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ม.6 ต.น้ำเต้า  27 พ.ค. 2563 131
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ม.3 ต.น้ำเต้า (ฝั่งทิศเหนือ)  27 พ.ค. 2563 79
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40