หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 26 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า สมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)