หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 อบต.น้ำเต้า รอบ 6 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า รายงานผลประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ [ 27 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 125  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40