หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่องรายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของท่น่วยงานภาครัฐ [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลแผนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องการทุจริตประจำปี [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40