หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40