หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเต้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
 
 
สภาพสังคมของตำบลน้ำเต้า มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามบริเวณริมแม่น้ำ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทำให้ประชาชนชาวบ้านโพธิ์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
 
 
มีวัด จำนวน    7     วัด
  วัดสีกุก ม.2 ต.น้ำเต้า วัดอินทาราม ม. 3 บ้านทางช้าง  
  วัดบางปลาหมอ ม.6 ต.น้ำเต้า วัดตะกู ม. 4 บ้านตะกู ต.วัดตะกู
  วัดน้ำเต้า ม.1 ต.น้ำเต้า วัดกอไผ่ ม. 3 ตำบลบางหลวง  
  วัดอินทราราม ม.3 ต.น้ำเต้า          
  วัดสีกุก ม.2 ต.น้ำเต้า          
 
 
 
สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จำนวน    5      แห่ง
สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ
  ระดับประถม จำนวน 5 แห่ง
  ระดับมัธยม จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
 
 
 
โรงพยาบาล/สถานีอนามัย      จำนวน     4      แห่ง
  สถานีอนามัยตำบลน้ำเต้า ม.8 ต.น้ำเต้า
  สถานีอนามัยตำบลทางช้าง ม.4 ต.ทางช้าง
  สถานีอนามัยตำบลววัดตะกู ม.4 ต.วัดตะกู
  สถานีอนามัยตำบลบางหลวง ม.2 ต.บางหลวง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ     ร้อยละ    100
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40