หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิง นภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
โทร : 0933655965


ว่าง

 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาววิไลพิมพ์ กลิ่นมณฑา
หัวหน้าสำนักปลัด
0865554919


นางรักษิณา สุขชูศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
0922738777


นายเสฎฐพันธ์ โชติถิรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0853595919