หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวฐณัฏญ์กฤตา นาชิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
 
ห้วหน้าส่วนราชการ