หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางประภาพร สุขชูศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า


นางสาววิไล กลิ่นมณฑา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางประภาพร สุขชูศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววิไล กลิ่นมณฑา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง