หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางรักษิณา สุขชูศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า
โทร : 0934152645
นางสาววิไลพิมพ์ กลิ่นมณฑา
หัวหน้าสำนักปลัด
0865554919
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง