หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเต้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
ยุทศาสตร์ที่ 6
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
 
       
    การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 
ยุทศาสตร์ที่ 7
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
       
    การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
    การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว
    การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
    การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
    การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำและเชิงอนุรักษ์แบบพักค้างแรม(โฮมสเตย์)
    การฝึกอบรมและเพิ่มจำนวนมัคคุเทศท้องถิ่น
 
ยุทศาสตร์ที่ 8
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความยั่งยืน
   
 
       
    พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
    ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
    สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
 
ยุทศาสตร์ที่ 9
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการที่ดี
   
 
       
    การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
    การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
    ส่งเสริมการมีส่วรร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและตรวจสอบควบคุม
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40