หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
การศึกษาในตำบล
น้ำเต้า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
ศาสนสถานในตำบล
น้ำเต้า
องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเต้า
1
2
3
 
   
 
 
   วัดอินทาราม  (จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ซุ้มประตูวัด
ลำดับภาพที่ 1/3
กุฏิทรงไทย
ลำดับภาพที่ 2/3
อุโบสถ
ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : วัดอินทาราม
 
ที่ตั้ง : หมู่ ๓ ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ข้อมูล : วัดอินทาราม สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๐ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมคลองบางหลวงเมือง มีพระประธานในอุโบสถ สร้างด้วยทองเหลือง ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง ๘๗ เซนติเมตร
 
 
ผู้เข้าชม 703 ท่าน         
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 035-289-839-40